Raporty okresowe

25.09.2023 23:55

Raport sporządzony za okres szcześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 r. Szczegóły

25.05.2023 23:30

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r. Szczegóły

26.04.2023 00:40

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. Szczegóły

22.11.2022 9:15

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 r. Szczegóły

17.09.2022 17:30

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r. Szczegóły

17.05.2022 12:30

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. Szczegóły

04.05.2022 14:54

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. Szczegóły

04.05.2022 14:53

Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. Szczegóły

30.11.2021 10:08

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. Szczegóły

30.09.2021 23:55

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. Szczegóły

17.05.2021 21:30

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r. Szczegóły

19.04.2021 20:00

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r. - Szczegóły

19.04.2021 20:00

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r. - Szczegóły

24.11.2020 20:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2020r. - Szczegóły

30.09.2020 20:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r. - Szczegóły

22.07.2020 20:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2020 r. - Szczegóły

25.06.2020 20:00

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 r. - Szczegóły

25.06.2020 20:00

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 r. - Szczegóły

22.11.2019 20:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2019 r. - Szczegóły

20.09.2019 20:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r. - Szczegóły

27.05.2019 22:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2019 r.Szczegóły

29.04.2019 15:05

Raport okresowy jednostkowy roczny za 2018 rok - Szczegóły

29.04.2019 15:00

Raport okresowy skonsolidowany roczny za 2018 rok - Szczegóły

14.11.2018 19:41

Rozszerzony skonsolidowany raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku Szczegóły

1.10.2018 22:26

Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku Szczegóły

17.05.2018 11:16

Korekta Rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku Szczegóły

16.05.2018 21:57

Rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2018 roku Szczegóły

04.04.2018 19:51

Raport okresowy jednostkowy roczny za 2017 rok - Szczegóły

04.04.2018 19:30

Raport okresowy skonsolidowany roczny za 2017 rok - Szczegóły

17.11.2017 17:12

Rozszerzony skonsolidowany raport  za III kwartał 2017 roku - Szczegóły

8.09.2017 21:43

Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku - Szczegóły

19.05.2017 17:09 

Rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - Szczegóły

05.04.2017 18:03 

Raport okresowy jednostkowy roczny za 2016 rok - Szczegóły

05.04.2017 18:06 

Raport okresowy skonsolidowany roczny za 2016 rok - Szczegóły

14.11.2016 00:03 

Roszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku - Szczegóły

24.08.2016 17:45 

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 rok - Szczegóły

13.05.2016 21:53 

Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2016 roku - Szczegóły

06.04.2016 11:15 

Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2015 - Szczegóły

04.04.2016 22:17 

Raport okresowy jednostkowy roczny za 2015 rok - Szczegóły

04.04.2016 22:13 

Raport okresowy skonsolidowany roczny za 2015 rok - Szczegóły

15.03.2016 07:16 

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 - Szczegóły

15.02.2016 20:13 

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku - Szczegóły

12.11.2015 20:08 

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - Szczegóły

12.08.2015 23:46 

Raport kwartalny za II kwartał 2015 - Szczegóły

05.06.2015 16:27

Raport roczny za 2014 - Szczegóły

11.05.2015 19:35 

Raport kwartalny za I kwartał 2015 - Szczegoły

11.02.2015 10:26 

Raport kwartalny za IV kwartał 2014 - Szczegóły

14.11.2014 18:02 

Raport kwartalny za III kwartał 2014 - Szczegóły