Rada Nadzorcza

Krzysztof Laskowski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Krzysztof Laskowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i wspólnikiem w kancelarii prawnej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz inwestycjach kapitałowych. Uczestniczył w wielu pomyślnie zrealizowanych transakcjach fuzji i przejęć m.in. w sektorze stalowym, nieruchomości, life science, mediów, reklamy i telekomunikacji, także dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza funduszom typu private equity i venture capital na każdym etapie inwestycji – od stworzenia i negocjowania umowy, po optymalne wyjście z projektu. Zasiada w Radach Nadzorczych Legii Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. oraz Rochstar S.A.

Pan Krzysztof Laskowski spełnia kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 

Paweł Nauman - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Paweł Nauman jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest cenionym lekarzem, specjalistą neurochirurgiem z ponad piętnastoletnim stażem. Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

W 2017 roku decyzją rady naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

 

Omri Rose - Członek Rady Nadzorczej

Pan Omri Rose jest doświadczonym kierownikiem ds. logistyki zakupów z udokumentowaną historią pracy w branży wyrobów medycznych. Wykwalifikowany w zakresie urządzeń medycznych, rozwoju produktów, badań i rozwoju [R&D] oraz rozwoju biznesu.

Pan Omri Rose jest absolwentem University of Haifa [Israel] na kierunkach MA – International Relations oraz Bachelors of Arts Degree – Political Science and Government.

Od 2011 roku w Biovo Technologies Ltd., Purchasing / Operations / Customer Support & Marketing,
odpowiedzialny m.in. za znaczną część codziennej administracji firmy, nadzór nad płacami pracowników, płatnościami dla dostawców, IT i kontakt z doradcami, jak również zamówienia importowe/eksportowe, zarządzanie produktami firmy w szczególności na rynku Europa i Ameryki Północnej.

W latach 2010-2011 Social Affairs and Democracy Studies of the Knesset and the Israeli Judicial System.

 

Przemysław Cipyk - Członek Rady Nadzorczej

Pan Przemysław Cipyk jest z wykształcenia Technikiem ekonomistą. Obecnie jest Kierownikiem Działu Logistyki w Grupie Adiuvo Investments S.A., wcześniej Szef Działu Logistyki i Zakupów w Biogened S.A., Specjalista ds. logistyki w Zakładzie Produkcji i Dystrybucji Leków w Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Kierownik Działu Logistyki oraz Kierownik magazynu w Nepentes S.A.

 

Anna Rusek - Członkini Rady Nadzorczej

Pani Anna Rusek ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Studia magisterskie na wydziale Finansów i bankowości [Rewizja finansowa]; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studia doktoranckie na Wydziale Finansów, a ponadto uczestniczyła w studiach podyplomowych z wyceny spółek przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pani Anna Rusek posiada tytuł Biegłego Rewidenta oraz jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji ACCA [Association of Chartered Certified Accountants].