Rada Nadzorcza

 

Tomasz Poniński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Tomasz Poniński jest prezesem  Orenore Polska Sp. z o.o. - spółki inwestycyjnej tworzącego grupę kapitałową, działającą w obszarach: life science/biotechnologii, Internetu i energii odnawialnej. Pan Tomasz Poniński posiada ponad 10 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej i doradczej. Jest absolwentem SGH w Warszawie kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Bankowość, doktorantem w Szkole Głównej Handlowej.

Powiązania z akcjonariuszami posiadającymi nie mniej niż 5% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Airway Medix S.A.

Pan Tomasz Poniński jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, Prezesem Zarządu Biovo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (46,28% udział w kapitale zakładowym), oraz Prezesem Zarządu Orenore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Krzysztof Laskowski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Krzysztof Laskowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i wspólnikiem w kancelarii prawnej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz inwestycjach kapitałowych. Uczestniczył w wielu pomyślnie zrealizowanych transakcjach fuzji i przejęć m.in. w sektorze stalowym, nieruchomości, life science, mediów, reklamy i telekomunikacji, także dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza funduszom typu private equity i venture capital na każdym etapie inwestycji – od stworzenia i negocjowania umowy, po optymalne wyjście z projektu. Zasiada w Radach Nadzorczych Legii Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. oraz Rochstar S.A.

Pan Krzysztof Laskowski spełnia kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 

Maria Gajda - Członek Rady Nadzorczej

Pani Maria Gajda ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia wykonywania zawodu adwokata w Izraelu. Pracowała jako adwokat w kancelarii adwokackiej WeinstockZecler& Law Office w Tel Awiwie. Reprezentowała izraelski fundusz inwestycyjny Giza VC przy tworzeniu pierwszego polsko-izraelskiego funduszu inwestycyjnego Giza Poland VC, współpracowała przy transakcji zakupu IP francuskiej firmy Quantel przez izraelską firmę Alma Lasers, specjalizującą się w technologii laserowej do leczenia chorób skóry (przygotowanie duediligence, współpraca przy tworzeniu umów, współudział w negocjacjach). Pracowała dla Super Pharm Israel i Super Pharm Poland, m.in. przygotowywała opinie prawne oraz doradzała w zakresie regulacji prawnej (polskie prawo farmaceutyczne oraz odpowiednie dyrektywy unijne) odnośnie wprowadzania produktów medycznych (lektów OTC, urządzeń medycznych) oraz supelmentów diety pod własną marką do obrotu na rynek UE a w szczególności na rynek polski. Od sierpnia 2012 prowadzi własną kancelarię adwokacką przy 10, Ha’Arbaa St. Tel Awiwie. Reprezentuje izraelskie fundusze inwestycyjne z sektora high tech i cleantech w Polsce. W ramach współpracy z Pitango, związana jest ze spółką Investin, partnerem Pitango w Polsce; w ramach tej współpracy stworzyła dwa projekty inwestycyjne: inkubator technologiczny dla młodzieży oraz fundusz zalążkowy inwestujący w sektor medyczny.

 

Paweł Nauman - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Paweł Nauman jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest cenionym lekarzem, specjalistą neurochirurgiem z ponad piętnastoletnim stażem. Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

W 2017 roku decyzją rady naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.