Akcjonariat

Aktualna struktura

Akcjonariusz Ilość akcji

ilość głosów

ilość akcji w % ilość głosów w %

Grupa Orenore Sp. z o.o. i
Adiuvo Investments S.A.

30 500 546 30 500 546 52,21% 52,21%
w tym        
Adiuvo Investments S.A. 24 917 982 24 917 982 42,65% 42,65%
Orenore Sp. z o.o. 5 582 564 5 582 564 9,56% 9,56%
         
Oron Zachar 4 612 050 4 612 050 7,89% 7,89%
pozostali 23 305 848 23 305 848 39,89% 39,89%
RAZEM 58 418 444 58 418 444 100,00% 100,00%