O nas

 

Od początku powstania firma Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologlogicznych.

Rodzina produktów opracowywanych przez Airway Medix służy ograniczaniu u chorych rozwoju błony biologicznej (biofilm), zmniejszaniu flory bakteryjnej jamy ustnej i poprawie mocowania oraz szczelności rurek intubacyjnych. Ograniczanie tworzenia biofilmu oraz zapobieganie przedostawania się zainfekowanych treści do płuc chroni pacjantów przed zachorowaniem na odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP, ang. Ventialtion Associated Pneumonia).

Odrespiratorowe zapalenie płuc uważane jest za jedno z najpoważniejszych i najbardziej kosztownych zakażeń szpitalnych. Niska skuteczność urządzeń obecnych na rynku prowadzi do utrzymania wysokiej liczby przypadków VAP i niepotrzebnie przedłużanej wentylacji nawet na najlepszych oddziałach najlepszych szpitali oraz jednocześnie nieefektywnej i czasochłonnej pracy personelu pielęgniarskiego.

Produkty prezentowane przez Airway Medix stanowią odpowiedź na najpilniejsze potrzeby kliniczne i uzupełniają lukę w zakresie obecnie używanych urządzeń medycznych. Dają pacjentom, opiekunom i instytucjom finansującym opiekę zdrowotną istotne korzyści kliniczne i ekonomiczne.