Zespół

 

Marek Orłowski, Prezes Zarządu

Marek Orłowski jest Prezesem Zarządu, głównym inwestorem i założycielem Airway Medix S.A. oraz Adiuvo Investment S.A. Jest jednym z założycieli giełdowej spółki Nepentes, którą doprowadził do poziomu rocznej sprzedaży na poziomie 30 mln EUR. Spółka Nepentes S.A. została w roku 1997 wprowadzona na GPW, a w 2010 r. sprzedana SanofiAventis za kwotę 420 mln PLN. Od 2010 jest aktywnym inwestorem „seed” w branży life-science w Polsce i zagranicą.

 

Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu

Anna posiada 14 lat doświadczenia w branży farmaceutycznej i life-science, z tego od 5 lat stale pełni funkcje COO w spółkach inwestycyjnych. W chwili obecnej zasiada w zarządach około 10 spółek - start-up’ów z branży life-science, w tym AlgaeLab Sp. z o.o., Peptaderm Sp. z o.o., MarMar Sp. z o.o.. Zasiada także w zarządzie spółki Adiuvo Investment S.A. Zaangażowana jest w proces pozyskiwania, zakładania oraz zarządzania spółkami portfelowymi.

 

Oron Zachar, Członek Zarządu, Wynalazca

Dr Zachar jest współzałożycielem Airway Medix S.A. oraz Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za strategię rozwoju portfolio Spółki oraz strategię w zakresie własności intelektualnej, Dr Zachar jest wynalazcą oraz przedsiębiorcą. Posiada tytuł doktora fizyki teoretycznej z UCLA (USA). Prowadził badania we Francji, Włoszech i USA. Tworzył innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii pamięci optycznej, technologii konwersji energii oraz farmaceutyki i wyrobów medycznych.