Publikacja wstępnych wyników badań klinicznych CSS

 

29 stycznia 2015 roku na 6. Kongresie EfCCNa (European Federation of Critical Care Nursing Associations) w Walencji, w Hiszpanii zaprezentowane zostały wstępne wyniki badań nad Zamkniętym Systemem Czyszczącym Airway Medix CSS (Closed Suction System). Są to kolejne badania, po niedawno zakończonych we Włoszech, pod kierownictwem Profesora Pesenti, które potwierdzają skuteczność urządzenia CSS.

 

Badania przeprowadzone zostały przez zespół specjalistów z Departamentu Intensywnej Terapii Kaplan Medical Center (Rehovot, Israel) oraz Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu West Virginia (School of Medicine, Health Sciences Center West Virginia University, Morgantown, WVW). Już wstępne wyniki potwierdzają efektywność flagowego urządzenia Airway Medix w redukcji biofilmu oraz poziomu „zainfekowania” CPIS (Clinical Pulmonary Infection Score). W badaniu porównano urządzenie Airway Medix do wiodącego na rynku. W przypadku pacjentów, u których zastosowano urządzenie CSS, otrzymano wynik 1.2 dla biofilmu wobec 2.0 przy zastosowaniu urządzenia konkurencji, a dla CPIS było to przeciętnie odpowiednio 4.9 wobec 5.9.

 

Zdaniem zespołu badaczy uzyskane wyniki wskazują, że stosowanie urządzenia CSS Airway Medix „może zmniejszyć powstawanie dotchawicznego biofilmu oraz może być skuteczne w ograniczaniu jego rozwoju na wczesnych etapach.” Ponadto specjaliści stwierdzili, że „to wyjątkowe urządzenie ma potencjał do zmniejszenia CPI oraz ograniczenia stosowania antybiotyku w terapii empirycznej.”

 

Zdaniem Spółki kolejne, obiecujące wyniki badań dowodzą, że opracowana przez Airway Medix technologia jest skuteczna i przydatna we współczesnej medycynie, co znacząco uprawdopodobnia sukces jej komercjalizacji. Badania są kontynuowane w celu uzyskania potwierdzenia wynikami końcowymi uzyskanych dotychczas wyników wstępnych.

 

EfCCNa Congress AWM CSS Study poster