Airway Medix finalizuje umowę sprzedaży innowacyjnej technologii medycznej wartej ponad 44 mln PLN.

 

Ostatni kamień milowy w procesie monetyzacji pierwszej z rozwijanych technologii już za spółką z Grupy Adiuvo Investment: akcjonariusze Airway Medix zgodzili się na sprzedaż systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (CSS). Zamknięcie transakcji spodziewane jest na początku października br.

Obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze Airway Medix, wyrazili zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z technologią zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (closed suction catheter airway maintenance system, w skrócie CSS). Ten innowacyjny produkt , przy zachowaniu dotychczasowej procedury medycznej, zapewnia zdecydowanie skuteczniejsze czyszczenie dotchawiczych rurek intubacyjnych, stosowanych u pacjentów intubowanych na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM) w szpitalach na całym świecie.

- Zgoda Walnego Zgromadzenia była kluczowym warunkiem realizacji transakcji. Przystępujemy do jej zamknięcia, co powinno nastąpić w pierwszych dniach października. W rezultacie do Airway Medix wpłynie ponad 22 mln PLN, a zgodnie z warunkami podpisanej umowy pozostałe płatności o łącznie zbliżonej wartości będą rozłożone w czasie – mówi Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu Airway Medix SA.

Transakcja sprzedaży technologii CSS jest dla Airway Medix przełomem na zarówno w sferze finansowej, jak również biznesowej.

-  Pierwsza transza płatności posłuży do spłacenia zobowiązań Airway Medix oraz z nadwyżką zapewni kapitał niezbędny do pełnego skomercjalizowania kolejnych dwóch technologii. Przeprowadzona transakcja, w której naszym partnerem jest spółka notowana na nowojorskiej giełdzie, branżowy lider o światowym zasięgu, zmieniła naszą rozpoznawalność w branży. Jesteśmy postrzegani jako poważny partner, który oferuje rozwiązania pożądane przez lekarzy i innych użytkowników sprzętu na oddziałach OIOM oraz anastezjologii Taka pozycja znacznie ułatwia nam prowadzenie negocjacji w celu sprzedaży kolejnych technologii z portfela. Co więcej, pozyskaliśmy praktyczną wiedzę na temat budowania wartości transakcji dla podmiotów zainteresowanych nabyciem kolejnych technologii, których rozwój obecnie finalizujemy – podkreśla Anna Aranowska-Bablok.

CSS to obecnie jedyny na rynku system, zapewniający skuteczne czyszczenie dotchawiczej rurki intubacyjnej przez cały okres, w trakcie którego pacjent jest wentylowany z użyciem respiratora. System CSS jest kompatybilny ze stosowanymi dotychczas urządzeniami oraz procedurami szpitalnymi. Zastosowanie CSS znacząco obniża ryzyko wystąpienia odrespiratorowego zapalenia płuc (VAP – ventillator associated pneumonia), jednego z najpoważniejszych i najbardziej kosztownych zakażeń szpitalnych.

W okresie 12-24 miesięcy Airway Medix spodziewa się monetyzacji dwóch kolejnych technologii, które aktualnie rozpoczynają  etap klinicznych badań marketingowych.

- Technologie te, podobnie jak CSS, są odpowiedzią na realne potrzeby medyczne, prezentując liczne przewagi konkurencyjne. Ich zastosowanie jest jednak szersze niż w przypadku pierwszej technologii skomercjalizowanej przez Airway Medix, co zwiększa zainteresowanie ich zakupem wśród podmiotów branżowych. Obecnie prowadzimy także analizę rynku i otoczenia patentowego pod kątem ewentualnego rozszerzenia portfolio o kolejne, nowe, komplementarne technologie, których koncepcje powstały w firmie w trakcie nieustających dyskusji i konsultacji z klinicystami i przedstawicielami firm branżowych .– mówi Anna Aranowska-Bablok.

***

Airway Medix koncentruje swoją działalność na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji urządzeń przeznaczonych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i unieruchomionych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych, opatentowanych globalnie technologii, stworzone przez Airway Medix produkty chronią zdrowie pacjentów, w tym przed zachorowaniem na odrespiratorowe zapalenie płuc (ang. ventilation associated pneumonia - VAP) - schorzenie, które jest uważane za jedno z najczęstszych, najpoważniejszych i najbardziej kosztownych powikłań u pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Airway Medix SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 2014 roku. Więcej informacji na temat spółki można znaleźć pod adresem www.airwaymedix.com.

 

Adiuvo Investments skupia się na selekcji, rozwoju, finansowaniu i komercjalizacji innowacyjnych technologii o globalnych zasięgu, których zakres przedmiotowy w szczególności obejmuje (1) zarządzanie chorobą (diseases management), monitorowanie zdrowego trybu życia i leczenie przy pomocy urządzeń mobilnych oraz (2) suplementy diety i żywność funkcjonalną. Aktualnie w portfolio Adiuvo znajduje się 15 technologii i blisko 30 powiązanych z nimi produktów.

Dzięki zapewnieniu ochrony własności intelektualnej, walidacji technologii w badaniach klinicznych w standardzie farmaceutycznym oraz pozyskiwaniu certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku Adiuvo potrafi komercjalizować projekty w różnorodnych modelach biznesowych i w skali międzynarodowej.

Prace badawczo–rozwojowe dla posiadanych w portfolio projektów prowadzone są m.in. w Wlk. Brytanii, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Polsce czy Niemczech. Dotyczy to zarówno lokalizacji laboratoriów badawczych, które najczęściej prowadzone są przez głównych wynalazców poszczególnych produktów i technologii, jak również badań klinicznych prowadzonych przez renomowane ośrodki badawcze.

Od 2015 roku Adiuvo Investments SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat spółki można znaleźć pod adresem www.adiuvoinvestments.com.