Realizacja kamieni milowych założonych w procesie monetyzacji portfolio rozwijanych produktów.

Z satysfakcją informujemy, że spółka zgodnie z przyjętym harmonogramem osiąga kolejne kamienie milowe założone w procesie monetyzacji portfolio rozwijanych produktów.

Closed Suction System (CSS)

Od IV kwartału 2017 roku, po zamknięciu transakcji sprzedaży technologii Closed Suction System (CSS) za 10,5 mln Euro (>43 mln PLN), Spółka kontynuuje współpracę z Partnerem na podstawie podpisanych umów rozwojowych i produkcyjnych. Zespół AirwayMedix, w ścisłej współpracy z działem badawczo-rozwojowym i działem produkcji Partnera, optymalizuje i dostosowuje urządzenie do wymagań produkcji masowej. Powyższe działania mają doprowadzić do rozpoczęcia produkcji seryjnej jeszcze w tym roku. Współpraca przebiega bez zastrzeżeń, a strony dostrzegają nowe pola do potencjalnej współpracy strategicznej w przyszłości.

Oral Care (OC)

Zgodnie z informacjami przekazywanymi w raportach okresowych w zeszłego roku, Spółka w IV kwartale 2017 roku rozpoczęła badania post marketingowe urządzenia. Pierwsze pilotażowe testy kliniczne wykonane zostały w Ichilov Hospital w Izraelu oraz w Allegheny Health Network - Center of Exellence in Biofilm Reaserach w Pittsburghu (USA). Wyniki badań potwierdziły przyjęte przez Spółkę założenia, tj. walory użytkowe oraz wyższą skuteczność urządzenia Oral Care. Testy zaowocowały też kilkoma modyfikacjami, poprawiającymi funkcjonalność urządzenia. Modyfikacje w formie produktu opracowane i wprowadzone zostały na przełomie stycznie i lutego br., a już w finalnym kształcie produkt jest poddawany kolejnym testom.

Badania kliniczne urządzenia, których zakończenia spodziewamy się II kwartale br., prowadzone są przez renomowane jednostki kliniczne na świecie, tj.:

• Allegheny Health Network-Center of Excellence in Biofilm Research w Pittsburgu, USA

• MGH (Harvard Hospital) w Bostonie, USA

• Parc Tauli Sabadell Hospital w Barcelonie, Hiszpania

• Ichilov Hospital w Izraelu

Celem Spółki jest, po zakończeniu testów klinicznych, wprowadzenie urządzeń w powyższych jednostkach do regularnego użycia przez personel medyczny. Osiągnięcie tego kamienia milowego będzie kluczowym argumentem w prowadzonych rozmowach z partnerami strategicznymi.

Dotychczasowe rozmowy z przedstawicielami branży potwierdzają zakładaną wyższą marżowość urządzenia OC w porównaniu z używanymi obecnie systemami czyszczenia. W ostatnich dniach lutego br. doszło do prezentacji finalnego urządzenia wybranym potencjalnym partnerom strategicznym, którzy potwierdzili swoje zainteresowanie urządzeniem, oczekując na finalne wyniki testów klinicznych.

Cuff Pressure Regulator (CPR)

Równolegle do finalizacji prac związanych z walidacja kliniczną i monetyzacją urządzenia Oral Care prowadziliśmy ostatnie prace nad usprawnieniami prototypu CPR. Prace inżynieryjne ostatnich dwóch kwartałów pozwoliły na opracowanie nowego, ulepszonego finalnego prototypu urządzenia, które po wprowadzonych modyfikacjach jest możliwe do zastosowania nie tylko u pacjentów oddziałów intensywnej terapii intubowanych długotrwale (jak to było w wersji pierwotnej urządzenia), ale także u pacjentów przechodzących zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu ogólnym, trwające ponad 2 godziny. Zmiana ta znacząco zwiększa potencjał produktu, pozwalając na sprzedaż produktu poza OIT, umożliwiając AWM wejście na rynek produktów używanych w anestezjologii.

Prace nad prototypem zakończą się w najbliższych tygodniach i nowe urządzenie od kwietnia będzie poddawane badaniom klinicznym w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Uzyskano już niezbędne zgody komisji etycznych, a zakończenie walidacji klinicznej planowane jest jesienią br.

Nowy produkt

Zgodnie z zapowiedziami z jesieni minionego roku, w I kwartale br. Spółka zbliżyła się do finalnej decyzji o rozwoju kolejnego, nowego urządzeniaw portfolio. Szczegóły ostatecznej decyzji zamierza przekazać pierwszych dniach II kwartału.

Poniższa tabela podsumowuje posiadane przez Spółkę portfolio i wielkość rynków dla tych produktów:

Produkt

Etap rozwoju produktu

Wielkość rynku

Closed Suction System

Technologia sprzedana (10,5 mln EUR)

 200 mln USD

Oral Care

w rozmowach strategicznych z dwoma partnerami

500 mln USD

Cuff Preasure Regulator

Zakończony prototyp, Prezentacja produktu: III/IVQ.2018

250-350 mln USD

Nowy produkt

Zakończona koncepcja produktu i studium wykonalności, złożony wniosek patentowy

400-500 mln USD