Innowacyjna maska krtaniowa w portfolio Airway Medix.

Spółka Airway Medix z Grupy Adiuvo Investments, zgodnie z sygnalizowanymi wcześniej możliwościami na temat prowadzonych prac badawczo rozwojowych nad nowymi technologiami i produktami, postanowiła rozszerzyć portfolio komercjalizowanych technologii medycznych o kolejny produkt z zakresu systemów mechanicznego wentylowania pacjentów. Nowy produkt to innowacyjna maska krtaniowa (LMA), czyli wyrób medyczny, używany do utrzymania drożności dróg oddechowych u pacjentów nieprzytomnych  oraz w anestezjologii.

- Jesteśmy przekonani o innowacyjności i wyraźnych przewagach konkurencyjnych naszej maski, gdyż nowa koncepcja produktu poprawia jego skuteczność. Zakończyliśmy proces tworzenia dokumentacji patentowej i składania wniosków patentowych, natomiast z uwagi na ograniczenia związane z procesem zabezpieczenia praw własności intelektualnej szersze informacje przekażemy w późniejszym czasie. Możemy natomiast ujawnić, że wedle naszych szacunków ten produkt powinien osiągnąć gotowość do testów klinicznych i rejestracji w amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) już w bieżącym roku. Zespół AWM pracował nad tym produktem od dłuższego czasu i cieszę się bardzo, że udało się skonstruować model urządzenia, które może być najnowocześniejsze na rynku – mówi Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu Airway Medix SA.

Rynek masek krtaniowych dynamicznie rośnie, a jego obecną wartość można szacować już na 400-500 mln USD. Kategoria produktów LMA dzięki swojej skuteczności zyskuje na znaczeniu, stając się coraz powszechniejszym rozwiązaniem w skali globalnej. Przykładowo, w USA już około 40% szpitalnych znieczuleń ogólnych jest przeprowadzanych z użyciem LMA.

Airway Medix rozwijał dotychczas trzy technologie:

  • Closed Suction System (CSS) – innowacyjny system czyszczenia rurek dotchawicznych - z szacowaną wartością rynku na poziomie 200 mln USD,
  • Oral Care (OC) – nowy system czyszczenia jamy ustnej osób unieruchomionych – z szacowaną wartością rynku na poziomie 400-500 mln USD,
  • Cuff Preasure Regulator – innowacyjne urządzenie umożliwiające upowszechnienie automatycznej optymalizacji ciśnienia w mankiecie utrzymującym rurkę intubacyjną – z szacowaną wartością rynku 250-350 mln USD.

Technologia CSS została już sprzedana, a płatności z tytułu transakcji o łącznej wartości ponad 40 mln PLN rozłożone zostały na lata 2017-2022, przy czym blisko 23 mln PLN wpłynęło do spółki w IV kw. zeszłego roku.

- Przeprowadzona transakcja z pierwszoligowym partnerem pozytywnie wpłynęła na naszą rozpoznawalność w branży. Jesteśmy postrzegani jako poważny partner, który oferuje rozwiązania pożądane przez personel medyczny i rozwiązuje realne problemy pacjentów. Taka pozycja znacznie ułatwia nam prowadzenie rozmów na temat sprzedaży kolejnych technologii. Co więcej, pozyskaliśmy praktyczną wiedzę na temat budowania wartości transakcji – podkreśla Anna Aranowska-Bablok.

Technologia CPR powinna być gotowa do rozpoczęcia procesu sprzedaży na przełomie roku, natomiast technologia OC znajduje się już obecnie w fazie pilotażowych testów użytkowych oraz rozmów z potencjalnymi partnerami strategicznymi – podmiotami zainteresowanymi jej zakupem.