Rynkowy debiut Oral Care i Cuff Pressure Regulator w IV kwartale.

 

Spółka Airway Medix z Grupy Adiuvo Investments przekazuje informacje odnośnie do postępów prowadzonych procesów komercjalizacji innowacyjnych technologii medycznych. Obecnie w rozwijanym portfelu produktowym Airway Medix (AWM) znajdują się:

  • Oral Care (OC) – nowy system czyszczenia jamy ustnej osób unieruchomionych – z szacowaną wartością rynku na poziomie 400-500 mln USD,

  • Cuff Pressure Regulator (CPR) – innowacyjne urządzenie umożliwiające upowszechnienie automatycznej optymalizacji ciśnienia w mankiecie utrzymującym rurkę intubacyjną – z szacowaną wartością rynku 250-350 mln USD,

  • Laryngeal Mask (LMA) – platforma technologiczna związana z grupą patentów dotyczących m.in. maski laryngologicznej – z szacowaną wartością rynku 400-500 mln USD.

Natomiast Closed Suction System (CSS) – innowacyjny system czyszczenia rurek dotchawicznych z szacowaną wartością rynku na poziomie 200 mln USD – to już sprzedana technologia, a płatności z tytułu transakcji o łącznej wartości ponad 40 mln PLN rozłożone zostały na lata 2017-2022, przy czym blisko 23 mln PLN wpłynęło do spółki w IV kw. zeszłego roku.

- Za nami kolejne kamienie milowe, które przybliżają nas do monetyzacji następnych rozwijanych urządzeń. Już w tym roku nastąpi rynkowa premiera OC i CPR na najważniejszych światowych wydarzeniach branżowych: targach Medica w Niemczech (12-15 listopada) oraz konferencji AARC w USA – American Association for Respiratory Care (4-7 grudnia). Widzimy też już zainteresowanie naszymi technologiami wśród liderów branżowych – mówi Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu Airway Medix.


Poniżej znajdują się informacje, dotyczące postępów komercjalizacji poszczególnych wynalazków.

Oral Care
System Oral Care, wprowadzający nową jakość do utrzymania higieny jamy ustnej pacjentów unieruchomionych, pozytywnie przeszedł testy w amerykańskim Center of Excellence in Biofilm Research, Allegheny General Hospital, Pittsburgh. Zakończyło się też pierwsze pilotażowe wdrożenie kliniczne systemu OC na oddziale intensywnej terapii (Izrael), dzięki któremu zespół AWM zebrał cenne informacje od użytkowników. Rozpoczęło się drugie pilotażowe wdrożenie kliniczne systemu OC w szpitalu w Izraelu – testy powinny zakończyć się sierpniu br., tam też będą miały miejsce pełne badania kliniczne. We wrześniu br. planowane są pilotażowe wdrożenia w USA – w Bostonie i w Pitsburgu. OC posiada zgodę FDA (amerykańska Agencja Żywności i Leków), certyfikat CE umożliwiające wprowadzenie do obrotu produktu na rynkach europejskim i amerykańskim oraz pełną ochronę patentową.
Zespół AWM kończy prace nad uzyskaniem zdolności produkcyjnych w zakresie dużych wolumenów, niezbędnych do testów szpitalnych na szeroką skalę. Jednocześnie produkcja masowa zmierza do uzyskania
zamierzonych niskich kosztów jednostkowych produkcji elementów systemu OC, zapewniających atrakcyjną marżowość sprzedaży komercyjnej.

Cuff Pressure Regulator
Badania kliniczne CPR rozpoczęły się w maju br. w największym szpitalu w Tel Awiwie. Dostępne obecnie rezultaty potwierdzają stawiane przez spółkę tezy o działaniu CPR. Natomiast w Bostonie rozpoczęły się testy porównawcze CPR z innymi potencjalnie konkurencyjnymi urządzeniami.
Zgłoszenie do FDA powinno nastąpić we wrześniu br. Procedura w FDA powinna zostać zakończona w 90-120 dni od złożenia zgłoszenia. Wersja CPR bez pomiaru ciśnienia posiada certyfikat CE i jest gotowa do komercyjnego debiutu w UE.
CPR posiada ochronę własności intelektualnej, a w ostatnich 6 miesiącach zostały złożone kolejne nowe dwa wnioski patentowe w USA.

Laryngeal Mask
Ujawniona w kwietniu br. nowa grupa produktowa AWM z zakresu systemów mechanicznego wentylowania pacjentów cechuje się założoną wyższą skutecznością w porównaniu do obecnie dostępnych rozwiązań.
Trwa proces zabezpieczania własności intelektualnej, zakończony jest proces tworzenia dokumentacji patentowej i składania wniosków patentowych. Zespół AWM podtrzymuje, że wedle szacunków LMA powinna osiągnąć gotowość do testów klinicznych i rejestracji w FDA do końca bieżącego roku.
Po zaprezentowaniu LMA zespół AWM kontynuuje prace badawczo-rozwojowe nad nowymi technologiami i produktami.