Airway Medix rozszerza portfolio patentowe

Airway Medix (AWM) z Grupy Adiuvo Investments w ostatnich dniach złożyła kolejny wniosek patentowy w trybie PCT (Patent Cooperation Treaty), zapewniającym międzynarodową ochronę własności intelektualnej dla  nowej technologii maski laryngologicznej LMA (Laryngeal Mask Airway). Wcześniej – w II i IV kw. br. – spółka otrzymała już dwa ważne patenty w USA, chroniące innowacyjne rozwiązania LMA. To właśnie na ich bazie złożone zostało zgłoszenie międzynarodowe. W III kw. br. AWM otrzymała również zatwierdzenie patentu, dotyczącego urządzenia do utrzymywania optymalnego ciśnienia w makiecie mocującym rurkę intubacyjną w przełyku - CPR (Cuff Pressure Regulator).

- Kompleksowe rodziny patentów chronią nasze produkty, które zaprezentowaliśmy przedstawicielom branży w listopadzie podczas targów Medica w Niemczech oraz podczas zakończonego w piątek kongresu American Association of Respiratory Care (AARC) w Las Vegas. Pełne portfolio produktów zaprezentujemy także  w lutym podczas kongresu Society of Critical Care Medicine (SCCM) w San Diego. Są to najważniejsze wydarzenia branżowe na świecie – podkreśliła Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu Airway Medix S.A.

- Nasze szerokie portfolio patentowe wspiera wartość możliwych transakcji wyjścia z naszych technologii i produktów medycznych – dodała Anna Aranowska-Bablok.

Spółka Airway Medix złożyła do tej pory ponad 30 wniosków patentowych, które dotyczą systemu dbania o higienę jamy ustnej u pacjentów unieruchomionych - Oral Care (OC), a także wspomnianych już technologii CPR i LMA. Kompleksowe zabezpieczenie własności intelektualnej jest związane z zaawansowanym stadium procesów komercjalizacji, szczególnie w zakresie OC i CPR (toczą się rozmowy z szerokim spektrum potencjalnych partnerów strategicznych i dystrybutorów). Wartość rynków dla wszystkich trzech produktów szacowana jest na 1-1,3 mld USD. Z kolei pierwsza technologia i pierwszy produkt Airway Medix – system do czyszczenia rurek intubacyjnych Closed Suction System (CSS) z szacowaną wartością rynku na poziomie 200 mln USD - został sprzedany w 2017 roku za łączną kwotę ponad 13 mln USD.

Airway Medix zamierza w najbliższym czasie przekazać inwestorom podsumowanie z obecności Spółki na amerykańskim  kongresie AARC.

 

***

Airway Medix S.A. koncentruje swoją działalność na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji urządzeń przeznaczonych dla pacjentów nieprzytomnych, wentylowanych mechanicznie i unieruchomionych. Jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2014 roku. Więcej informacji na temat spółki można znaleźć pod adresem www.airwaymedix.com.

 

Adiuvo Investments S.A. to notowana od 2015 r. na GPW w Warszawie spółka, koncentrująca swoje działania na rozwoju, komercjalizacji i monetyzacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynkach międzynarodowych. Dzięki zapewnieniu ochrony własności intelektualnej, walidacji technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwaniu certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku Adiuvo jest w stanie komercjalizować projekty w różnorodnym modelu biznesowym. Adiuvo stworzyło platformy rozwoju projektów nutraceutycznych oraz wyrobów medycznych i digital health. W portfolio posiada 17 technologii, które przekładają się na ponad 30 produktów. Pierwszą sprzedaną technologią był CSS w Airway Medix (II poł. 2017 r., łączna wartość transakcji 10,5 mln EUR). Więcej informacji na temat spółki można znaleźć pod adresem www.adiuvoinvestments.com