Nowy produkt w portfolio Airway Medix - ETT Cuff Pressure Regulator

Airway Medix, na bazie posiadanego doświadczenia związanego z ETT (Endotracheal tube – rurki intubacyjne) oraz w oparciu o wiedzę popartą feedbackiem rynkowym, pracuje nad wdrożeniem nowego produktu: ETT Cuff Pressure Regulator – urządzenia do kontrolowania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej z globalnie zabezpieczoną własnością intelektualną. Urządzenie będzie przeznaczone zarówno dla oddziałów intensywnej opieki medycznej, jak i oddziałów chirurgicznych (każdy zabieg chirurgiczny trwający dłużej niż 30 minut wymaga zastosowania takiego rozwiązania). W samych Stanach Zjednoczonych przeprowadza się około 13 mln podobnych zabiegów w ciągu roku.

Prototyp urządzenia jest obecnie na ukończeniu – pierwsza wersja urządzenia została już zaprezentowana strategicznym dystrybutorom, a kolejne ulepszane wersje prototypu są obecnie prezentowane grupom fokusowym (pielęgniarkom) w USA i Izraelu, gdzie zbierają bardzo dobre oceny.

Zarząd szacuje, że w związku z niewielką inwazyjnością urządzenia oraz korzystnym profilu bezpieczeństwa, dopuszczenie produktu do obrotu na terytorium Unii Europejskiej nastąpi jeszcze w tym roku. Dokumentacja potrzebna do otrzymania certyfikatu CE, pozwalającego na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej zostanie złożona już w lipcu br.