Podpisanie listu intencyjnego na wprowadzenie CPR na rynek amerykański

Spółka Airway Medix podpisała List Intencyjny („Letter of Intent”) z producentem i dystrybutorem produktów związanych z diagnostyką i leczeniem schorzeń układu oddechowego oraz dla oddziałów intensywnej opieki medycznej na terenie Stanów Zjednoczonych („Partner”).

 

List intencyjny dotyczy współpracy przy wprowadzeniu urządzenia CPR (Cuff Pressure Regulator) na rynek amerykański, przeprowadzenia badań klinicznych oraz promocji technologii, marketingu i wsparcia sprzedaży CPR w Stanach Zjednoczonych z wykorzystaniem sieci sprzedażowej Partnera.

 

CPR (Cuff Pressure Regulator), czyli mankiet uszczelniający rurki intubacyjnej jest najnowszym produktem Airway Medix.

 

Urządzenie CPR służy do automatycznego monitorowania i kontrolowania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej. Mankiet zabezpiecza tchawicę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez rurkę tracheotomijną, stabilizuje ją w tchawicy w czasie intubacji oraz uszczelnia przestrzeń między ściankami tchawicy a mankietem, co zapewnia optymalną wentylację, drożność dróg oddechowych, a także zapobiega przedostawaniu się do dróg oddechowych wydzieliny m.in. z jamy ustnej. Zapobieganie przedostawania się zainfekowanych treści do płuc pomaga zapobiegać zapadaniu chorych na odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP ang. Ventilation Associated Pneumonia).

 

CPR przeznaczony jest zarówno dla oddziałów intensywnej opieki medycznej, jak i oddziałów chirurgicznych (każdy zabieg chirurgiczny trwający dłużej niż 30 minut wymaga zastosowania takiego rozwiązania). W samych Stanach Zjednoczonych przeprowadza się około 13 mln podobnych zabiegów w ciągu roku.

 

Partner, z którym Airway Medix podpisał list intencyjny dostrzega duży potencjał urządzenia CPR w profilaktyce dotyczącej zapadania na VAP, które jest częstym zjawiskiem w szpitalach w  USA. Odnotowuje się tam 250.000 – 300.000 przypadków odrespiratorowego zapalenia płuc rocznie, a śmiertelność może sięgać nawet 20-50% (wg różnych źródeł). VAP uważany jest za jedno z najczęstszych, najpoważniejszych i najbardziej kosztownych powikłań pooperacyjnych u pacjentów wentylowanych mechanicznie.