Pierwszy dzień notowania akcji serii A na NewConnect już 4.04.2016

 

Na dzień 4 kwietnia 2016 roku został wyznaczony debiut akcji serii A spółki Airway Medix na rynku NewConnect!

Zarząd Airway Medix S.A. niniejszym informuje o podjęciu w dniu 25 marca 2016 roku, przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwały Nr 302/2016 w sprawie wyznaczenia na dzień 4 kwietnia 2016 roku pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł jeden złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Kodem PLAIRWY00017. Akcje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "AIRWAY" i oznaczeniem "AWM".