NWZA Airway Medix zdecyduje o podwyższeniu kapitału pozwalającego na pozyskanie finansowania przyśpieszającego zawarcie umów strategicznych w USA.

Informacja prasowa
25 kwietnia 2016


NWZA Airway Medix zdecyduje o podwyższeniu kapitału pozwalającego na pozyskanie finansowania przyśpieszającego zawarcie umów strategicznych w USA.

Zarząd Airway Medix S.A. zwołał na dzień 19 maja 2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.900.000,00 zł (poprzez emisję nie więcej niż 4.900.00 akcji) oraz upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do 19 maja 2019 r. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł (poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 akcji).

„Airway Medix S.A. wchodzi w kolejny, kluczowy etap swojego rozwoju. Ostatnie miesiące były dla nas bardzo pracowite i obfitowały w szereg zdarzeń, które znacznie przybliżyły nas do światowej komercjalizacji rozwijanych produktów. Przełomowym kamieniem milowym było otrzymanie formalnego potwierdzenia od niezależnej firmy regulacyjnej statusu wdrożenia wszystkich rozwijanych produktów na rynek amerykański. Zakwalifikowane do konkretnych procedur ( 510 (k) exempt oraz 510 (k) ) produkty będą dopuszczone do obrotu na rynku europejskim i amerykańskim w ciągu 3-12 miesięcy. Pierwszy produkt powinien otrzymać notyfikację jeszcze w tym kwartale. Wyeliminowane w ten sposób ryzyko regulacyjne stanowiło jeden z kluczowych punktów w prowadzonych rozmowach z liderami branżowymi zainteresowanymi przejęciem technologii Airway Medix” -  mówi Anna Aranowska, Członek Zarządu Airway Medix S.A.

„Mamy w ręku dwa listy intencyjne od globalnych partnerów strategicznych i jesteśmy w formalnej procedurze „due diligence”. Prowadzone zaawansowane rozmowy oraz regularne spotkania wprost wskazują na bardzo wysokie zainteresowanie liderów rynkowych technologiami, które rozwinęło Airway Medix. CSS już jest w komercjalizacji z klinicznie potwierdzoną skutecznością. Szybkie zakończenie prac nad ostatecznym prototypem dwóch pozostałych produktów oraz ich walidacja kliniczna będzie stanowić ostatni kamień milowy przed zawiązaniem strategicznego partnerstwa” – mów  Anna Aranowska.

„Warto dodać, że na rozwój CPR oraz OC otrzymaliśmy niedawno granty z NCBiR w łącznej wysokości ok. 10 mln zł. Środki te będą wykorzystane w ciągu najbliższych 18 miesięcy” – dodaje  Anna Aranowska.

„Poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji uzyskamy szybki dostęp do finansowania, co w efekcie znacząco przyśpieszy prace zmierzające do pełnej komercjalizacji naszych produktów i pozwoli nam prowadzić działania rozwojowe i wdrożeniowe równolegle nad dwoma nowymi produktami na które czekają nasi partnerzy”  – podkreśla Anna Aranowska.

W dn. 19 kwietnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Airway Medix S.A. związany z przeniesieniem notowań akcji spółki na  rynek regulowany GPW.  

„Zakładamy, że przeniesienie na główny parkiet GPW nastąpi jeszcze w maju br. To zwiększy zainteresowanie naszą spółką oraz poszerzy bazę potencjalnych akcjonariuszy. Warto dodać, że Airway od debiutu w 2014 roku spełnia wymogi kapitalizacyjne dotyczące przenosin na główny parkiet, jednak zdecydowaliśmy o przeniesieniu w momencie, w którym możemy pochwalić się konkretnymi, najważniejszymi dla „start-upów” osiągnięciami.  Są to: sukces międzynarodowych badań klinicznych, kompletne portfolio produktów, formalnie potwierdzone zainteresowanie liderów rynkowych przejęciem technologii oraz prowadzona przez nich procedura due dilligence, zdefiniowana ścieżka regulacyjna w Europie i USA, międzynarodowa ochrona własności intelektualnej oraz finansowanie publiczne wspierające prace badawczo-rozwojowe” – dodaje Anna Aranowska.

Urządzenia rozwijane przez Airway Medix przeznaczone są dla pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej oraz Oddziałach Anestezjologicznych. Produkty, dzięki zastosowaniu innowacyjnych, opatentowanych globalnie technologii, chronią pacjentów przed zachorowaniem na odrespiratorowe zapalenie płuc (ang. ventilation associated pneumonia - VAP), schorzenie, które jest uważane za jedno z najczęstszych, najpoważniejszych i najbardziej kosztownych powikłań u pacjentów wentylowanych mechanicznie. Wszystkie produkty opracowywane przez Airway Medix S. A. mają międzynarodową ochronę patentową. Obecnie portfolio produktów Airway Medix składa się z następujących urządzeń:

•    CSS (Closed Suction System), czyli zamknięty układ czyszczący, wykorzystywany przy czyszczeniu  dotchawicznych rurek intubacyjnych. Urządzenie jest już na rynku. W listopadzie 2014 roku podpisana została strategiczna umowa dystrybucyjna (aneksowana w listopadzie 2015) z AMBU A/S w Danii – światowym liderem w branży urządzeń i rozwiązań stosowanych w diagnostyce i medycynie ratunkowej. Ponadto spółka posiada umowę dystrybucyjną z partnerem z Republiki Korei NANO3H dotyczącą rynku koreańskiego.

•    OC (Oral Care) – zestaw do czyszczenia jamy ustnej u pacjentów intubowanych oraz unieruchomionych. Funkcjonalny prototyp urządzenia został opracowany, a patenty zabezpieczone.  Podpisano list intencyjny z partnerem strategicznym, jednym z czołowych liderów branżowych na świecie. Spółka otrzymała grant z NCBiR na rozwój produktu w wysokości 5 mln PLN.

•    CPR (Cuff Pressure Regulator), urządzenie, które służy do automatycznego monitorowania i kontrolowania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej oraz zapobiega przedostawaniu się zainfekowanych treści do płuc. Funkcjonalny prototyp urządzenia został opracowany i patenty zabezpieczone. Podpisano pierwszy list intencyjny. Spółka otrzymała grant z NCBiR na rozwój produktu w wysokości 4,5 mln PLN.

O  Airway Medix:
Airway Medix jest Spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect od grudnia 2014 roku. Spółka koncentruje swoją działalność na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji jednorazowych urządzeń przeznaczonych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) oraz u pacjentów z zagrożeniem życia na oddziałach anestezjologicznych. Rodzina produktów opracowywanych przez Airway Medix służy ograniczaniu u chorych rozwoju błony biologicznej (biofilm), zmniejszaniu flory bakteryjnej jamy ustnej i poprawie mocowania oraz szczelności rurek intubacyjnych. Ograniczanie tworzenia biofilmu oraz zapobieganie przedostawania się zainfekowanych treści do płuc chroni pacjentów przed zachorowaniem na odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP, ang. Ventilation Associated Pneumonia). Wszystkie produkty opracowywane przez Airway Medix S. A. mają międzynarodową ochronę patentową.

www.airwaymedix.com

Dodatkowych informacji udziela:
Piotr Piotrowski, CC Group sp. z o.o.
Tel. 697 613 010, (22) 440 1 440
Email: p.piotrowski@ccgroup.com.pl