Airway Medix wchodzi na rynek amerykański!

W  dniu 10 maja 2016 Airway Medix S.A. powzięła informację o dokonaniu przez amerykańską instytucję rządową FDA (Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków) – rejestracji pod numerem D265657 urządzenia CSS (Closed Suction System), której producentem jest Spółka zależna Emitenta - Biovo Technologies z siedzibą w Izraelu.

Niniejsza rejestracja oznacza, że można rozpocząć sprzedaż produktu CSS w Stanach Zjednoczonych, a dalsze badania czy kwalifikacja produktu pod kątem wprowadzenia go na rynek amerykański nie są konieczne, co tym samym kończy procedurę dopuszczającą produkt na rynek amerykański.