Airway Medix podpisuje umowę z NCBR.

 

W  dniu 11 maja 2016 Airway Medix S.A.  podpisała umowę o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa określa zasady udzielenia przez NCBiR dofinansowania realizacji projektu pt „Opracowanie oraz wdrożenie na rynkach globalnych urządzenia służącego do automatycznego kontrolowania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej oraz zapobiegania przedostawaniu się zainfekowanych treści do płuc u pacjentów intubowanych (CPR). Zapobieganie uszkodzeniom tchawicy powodowanym zbyt wysokim ciśnieniem mankietu mocującego rurkę intubacyjną”.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ok. 6,4 mln zł i wartość ta stanowi kwotę wydatków kwalifikujących się do wsparcia. Poziom dofinansowania projektu przez NCBiR wynosi ok. 4,5 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu przypada na okres 1 lutego 2016 r. –  31 stycznia 2018 r. Spółka zobowiązała się do zapewnienia trwałości projektu przez okres 3 lat od dnia zakończenia jego realizacji.