Raporty ESPI

26-09-2023 20:00

Informacja w sprawie rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego i akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Czytaj więcej >

15-09-2023 13:26

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. Czytaj więcej >

08-09-2023 16:23

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 8 września 2023 roku

Czytaj więcej >

08-09-2023 16:17

Zmiany w Radzie Nadzorczej Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

11-08-2023 13:12

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. na dzień 8 września 2023 r.

Czytaj więcej >

07-07-2023 12:26

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

Czytaj więcej >

29-06-2023 22:30

Informacja nt. Członków Rady Nadzorczej Spółki

Czytaj więcej >

29-06-2023 22:20

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

Czytaj więcej >

20-06-2023 23:10

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Czytaj więcej >

02-06-2023 19:52

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

01-06-2023 13:33

Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

18-05-2023 22:00

Zmiana terminu publikacji raportu śródrocznego

Czytaj więcej >

25-04-2023 23:50

Aktualizacja informacji w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości Biovo Technologies Ltd.

Czytaj więcej >

25-04-2023 16:09

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Czytaj więcej >

24-04-2023 23:34

Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za 2022 rok

Czytaj więcej >

20-04-2023 19:12

Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

18-04-2023 14:55

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Czytaj więcej >

06-04-2023 10:40

Aktualizacja informacji nt. raportów okresowych publikowanych przez Spółkę w 2023 roku

Czytaj więcej >

15-03-2023 11:09

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

08-03-2023 09:18

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH w zakresie uchwalonej emisji akcji oraz spółki zależnej Biovo Technologies Ltd.

Czytaj więcej >

07-03-2023 21:00

Zawarcie listu intencyjnego z kontrahentem z Tajwanu

Czytaj więcej >

16-02-2023 17:40

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Czytaj więcej >

27-01-2023 14:26

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Czytaj więcej >

13-01-2023 20:00

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

11-01-2023 10:32

Korekta pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 1/2023

Czytaj więcej >

10-01-2023 20:23

Informacja nt. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej

Czytaj więcej >

01-01-2023 13:00

Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

08-12-2022 04:40

Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Czytaj więcej >

29-10-2022 08:52

Otrzymanie oświadczenia Akcjonariusza o rezygnacji z realizacji uprawnień wynikających ze złożenia przez niego sprzeciwu do uchwał podjętych przez NWZ w dniu 19 października 2022 r.

Czytaj więcej >

25-10-2022 10:56

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 19 października 2022 roku

Czytaj więcej >

20-10-2022 17:39

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 19 października 2022 roku

Czytaj więcej >

19-10-2022 08:00

Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu

Czytaj więcej >

19-10-2022 08:00

Aktualizacja informacji nt. współpracy z BICI Solutions

Czytaj więcej >

15-10-2022 10:12

Korekta zawiadomienia otrzymanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

14-10-2022 10:13

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - korekta powiadomienia

Czytaj więcej >

08-10-2022 11:11

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

08-10-2022 11:07

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Czytaj więcej >

30-09-2022 23:00

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

23-09-2022 10:20

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. na dzień 19 października 2022 r.

Czytaj więcej >

22-09-2022 16:35

Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

Czytaj więcej >

22-09-2022 13:26

Decyzja w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

19-09-2022 20:45

Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

Czytaj więcej >

31-08-2022 13:59

Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

24-08-2022 14:58

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Czytaj więcej >

23-08-2022 12:35

Aktualizacja informacji nt. procesu negocjacyjnego zbycia technologii CSS - odstąpienie od rozmów

Czytaj więcej >

19-08-2022 22:10

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

19-08-2022 22:00

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Czytaj więcej >

12-08-2022 23:00

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

12-08-2022 13:07

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Czytaj więcej >

12-08-2022 09:43

Sprostowanie powiadomienia notyfikacyjnego przekazanego przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

11-08-2022 23:00

Aktualizacja informacji nt. niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego zbycia technologii CSS

Czytaj więcej >

10-08-2022 23:00

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

10-08-2022 10:15

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Czytaj więcej >

09-08-2022 16:45

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Czytaj więcej >

06-08-2022 17:00

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

29-07-2022 23:00

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

26-07-2022 09:15

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

24-07-2022 11:35

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Czytaj więcej >

19-07-2022 10:58

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

13-07-2022 12:36

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH nt. aktualizacji informacji w zakresie zawarcia niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego zbycia technologii CSS Liderowi Branżowemu

Czytaj więcej >

11-07-2022 21:00

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

02-07-2022 10:10

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

01-07-2022 13:56

Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

01-07-2022 13:55

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie w Spółce

Czytaj więcej >

29-06-2022 10:25

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

24-06-2022 09:23

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku

Czytaj więcej >

24-06-2022 09:21

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku

Czytaj więcej >

24-06-2022 09:20

Powołanie osoby nadzorującej w Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

21-06-2022 11:40

Aktualizacja informacji nt. aktywności zespołu badawczo-rozwojowego Biovo - informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH.

Czytaj więcej >

18-06-2022 13:26

Informacja nt. zakończenia procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów Adiuvo Investments S.A. w odniesieniu do Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

18-06-2022 13:25

Zawarcie niewiążącego dokumentu LoI dotyczącego zaangażowania BICI Solutions w zarządzanie operacyjne oraz rozwój Airway Medix S.A. Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

Czytaj więcej >

17-06-2022 09:14

Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej nt. zawarcia niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego zbycia technologii CSS

Czytaj więcej >

17-06-2022 09:13

Zawarcie z Discount Bank of Israel Ltd. umowy regulującej zasady spłaty zadłużenia

Czytaj więcej >

03-06-2022 22:10

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r.

Czytaj więcej >

27-05-2022 20:20

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

29-04-2022 00:15

Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za 2021 rok

Czytaj więcej >

11-03-2022 12:50

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

Czytaj więcej >

01-03-2022 10:39

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Czytaj więcej >

31-01-2022 14:00

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Czytaj więcej >

11-01-2022 19:00

Aktualizacja informacji nt. realizacji technologii CSS - informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Czytaj więcej >

31-12-2021 18:05

Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

02-12-2021 22:00

Przejęcie praw własności intelektualnej - aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS

Czytaj więcej >

25-11-2021 13:55

Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej zawartej z Discount Bank Ltd.

Czytaj więcej >

29-10-2021 18:00

Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej zawartej z Discount Bank Ltd.

Czytaj więcej >

14-09-2021 13:57

Powołanie osoby nadzorującej

Czytaj więcej >

16-08-2021 21:12

Aktualizacja informacji nt. sprzedaży technologii CSS

Czytaj więcej >

12-08-2021 12:11

Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej zawartej z Discount Bank Ltd.

Czytaj więcej >

16-07-2021 18:29

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 r.

Czytaj więcej >

16-07-2021 18:25

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Czytaj więcej >

15-07-2021 15:33

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Czytaj więcej >

15-07-2021 12:35

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Czytaj więcej >

15-07-2021 10:38

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Czytaj więcej >

09-07-2021 11:35

Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS

Czytaj więcej >

09-07-2021 11:30

Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS

Czytaj więcej >

05-07-2021 23:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

Czytaj więcej >

30-06-2021 17:00

Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

30-06-2021 00:50

Powołanie osoby nadzorującej

Czytaj więcej >

30-06-2021 00:50

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

Czytaj więcej >

28-06-2021 23:15

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Czytaj więcej >

15-06-2021 01:50

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Czytaj więcej >

02-06-2021 19:55

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

28-05-2021 18:00

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

13-04-2021 09:00

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

Czytaj więcej >

08-04-2021 09:00

Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

01-04-2021 09:00

Zawarcie porozumienia do umowy kredytowej

Czytaj więcej >

02-03-2021 08:00

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Czytaj więcej >

26-02-2021 09:00

Informacja nt. zakończenia prac rozwojowych nad produktem medycznym

Czytaj więcej >

29-01-2021 08:00

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Czytaj więcej >

03-12-2020 09:00

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

20-10-2020 09:30

nformacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

20-10-2020 09:00

Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

14-10-2020 09:00

Informacje o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Czytaj więcej >

04-09-2020 09:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Czytaj więcej >

31-08-2020 09:01

Powołanie osoby nadzorującej w Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

31-08-2020 09:00

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Czytaj więcej >

28-08-2020 09:00

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Czytaj więcej >

26-08-2020 09:00

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie w Spółce

Czytaj więcej >

24-08-2020 09:00

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Czytaj więcej >

20-08-2020 09:03

Raport bieżący nr 18/2020

Czytaj więcej >

20-08-2020 09:02

Raport bieżący nr 17/2020

Czytaj więcej >

20-08-2020 09:00

Raport bieżący nr 16/2020

Czytaj więcej >

17-08-2020 09:00

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Czytaj więcej >

14-08-2020 09:00

Zgoda amerykańskiego urzędu na dopuszczenie produktu do sprzedaży na rynku amerykańskim

Czytaj więcej >

04-08-2020 09:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

31-07-2020 08:00

Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

30-06-2020 09:00

Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

16-06-2020 09:00

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

Czytaj więcej >

02-06-2020 09:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 1 czerwca 2020 roku

Czytaj więcej >

01-06-2020 09:00

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 1 czerwca 2020 roku

Czytaj więcej >

20-05-2020 09:00

Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Orenore sp. z o.o.

Czytaj więcej >

19-05-2020 09:00

Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

05-05-2020 09:00

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

14-04-2020 09:00

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych i raportu kwartalnego

Czytaj więcej >

08-04-2020 12:00

Zawarcie umowy kredytowej

Czytaj więcej >

15-02-2020 10:00

Zmiana adresu siedziby emitenta

Raport Bieżący ESPI nr 2/2020 Czytaj więcej >

29-01-2020 10:00

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Czytaj więcej >

19-12-2019 16:00

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej >

02-12-2019 16:00

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta Czytaj więcej >

04-07-2019 16:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Czytaj więcej >

27-06-2019 16:00

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku

Czytaj więcej >

11-06-2019 16:00

Powołanie Zarządu Airway Medix S.A. na kolejna kadencję

Czytaj więcej >

11-06-2019 16:00

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej >

31-05-2019 16:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

16-04-2019 16:00

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

12-04-2019 10:00

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

04-04-2019 16:00

Realizacja na rzecz spółki zależnej płatności z tytułu transakcji sprzedaży technologii CSS

Czytaj więcej >

26-03-2019 19:28

Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

28-02-2019 16:00

Informacja nt. częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

15-02-2019 16:00

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Czytaj więcej >

31-01-2019 16:00

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r

Czytaj więcej >

31-12-2018 17:35

Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

07-12-2018 13:47

Sprostowanie przez Sąd wpisu w KRS dotyczącego wysokości kapitału zakładowego Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

15-10-2018 21:46

Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Orenore sp. z o.o.

Czytaj więcej >

15-10-2018 21:41

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

25-09-2018 21:09

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Czytaj więcej >

20-09-2018 22:42

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

14-09-2018 20:37

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Czytaj więcej >

14-09-2018 14:34

Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy zawartej z mBank S.A.

Czytaj więcej >

08-08-2018 22:27

Zawarcie umowy z mBank S.A.

Czytaj więcej >

17-07-2018 15:06

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Czytaj więcej >

29-06-2018 19:19

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku.

Czytaj więcej >

29-06-2018 19:07

Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

27-06-2018 18:27

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku

Czytaj więcej >

18-06-2018 19:14

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Czytaj więcej >

30-05-2018 22:23

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

29-05-2018 18:22

Przyjęcie ramowej strategii dystrybucji nadwyżek pieniężnych do akcjonariuszy

Czytaj więcej >

17-05-2018 09:23

Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku

Czytaj więcej >

27-03-2018 14:58

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Czytaj więcej >

28-02-2018 10:29

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

Czytaj więcej >

22-01-2018 22:16

Informacja nt. zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

22-01-2018 22:12

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Czytaj więcej >

05-01-2018 20:22

Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

02-01-2018 13:19

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 27 grudnia 2017 roku.

Czytaj więcej >

29-12-2017 09:29

Informacja nt. przydziału obligacji

Czytaj więcej >

27-12-2017 16:13

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

27-12-2017 16:10

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 27 grudnia 2017 r.

Czytaj więcej >

27-12-2017 14:57

Informacja nt. zamiaru nabycia obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

30-11-2017 18:42

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

17-11-2017 16:59

Informacja nt. składu Rady Nadzorczej Spółki

Czytaj więcej >

12-10-2017 20:57

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

Czytaj więcej >

03-10-2017 13:28

Zamknięcie transakcji sprzedaży technologii CSS

Czytaj więcej >

18-09-2017 12:32

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 14 września 2017 roku.

Czytaj więcej >

14-09-2017 17:03

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

14-09-2017 14:15

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 14 września 2017 r.

Czytaj więcej >

14-09-2017 14:10

Spełnienie się warunków umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS

Czytaj więcej >

13-09-2017 22:20

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Czytaj więcej >

17-08-2017 17:30

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

17-08-2017 17:17

Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS

Czytaj więcej >

01-08-2017 21:08

Informacje nt. statusu negocjacji dotyczących sprzedaży technologii CSS

Czytaj więcej >

06-07-2017 17:12

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Czytaj więcej >

30-06-2017 19:20

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 30 czerwca 2017r.

Czytaj więcej >

29-06-2017 21:57

Zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad wykonania wstępnych prac związanych z technologią CSS

Czytaj więcej >

29-06-2017 21:53

Przedłużenie okresu wyłączności określonego w dokumencie term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie ustalenia wstępnych warunków sprzedaży technologii CSS

Czytaj więcej >

21-06-2017 18:13

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej >

02-06-2017 14:45

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

18-04-2017 12:35

Zawarcie aneksu do dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie ustalenia wstępnych warunków sprzedaży technologii CSS

Czytaj więcej >

14-04-2017 15:58

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej >

13-04-2017 21:33

Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Adiuvo Investments S.A.

Czytaj więcej >

31-03-2017 14:33

Rejestracja akcji serii D Airway Medix S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Czytaj więcej >

30-03-2017 22:51

Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii D do obrotu na GPW

Czytaj więcej >

28-03-2017 15:55

Informacja nt. rejestracji akcji serii D Airway Medix S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Czytaj więcej >

15-03-2017 21:51

Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dystrybucyjnej z Ambu A/S

Czytaj więcej >

11-03-2017 21:50

Aktualizacja informacji nt. negocjacji dotyczących sprzedaży technologii CSS

Czytaj więcej >

07-03-2017 20:24

Dopuszczenie do sprzedaży urządzenia działającego w technologii Oral Care przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA - Food and Drug Administration)

Czytaj więcej >

01-03-2017 13:24

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Czytaj więcej >

20-01-2017 10:24

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Czytaj więcej >

13-12-2016 17:29

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 13 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej >

13-12-2016 17:26

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

13-12-2016 17:20

Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 13 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej >

13-12-2016 17:15

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 13 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej >

09-12-2016 12:44

Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

25-11-2016 20:35

Informacja dotycząca ostatecznych kosztów emisji akcji serii C i D

Czytaj więcej >

16-11-2016 16:12

Proponowana zmiana Statutu Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

16-11-2016 16:02

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

12-11-2016 21:38

Zawarcie dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie ustalenia wstępnych warunków sprzedaży technologii CSS

Czytaj więcej >

08-11-2016 16:25

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

04-11-2016 15:38

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii D

Czytaj więcej >

12-08-2016 22:33

Zawiadomienie od mBank S.A. w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

09-08-2016 21:15

Rejestracja akcji serii C Airway Medix S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Czytaj więcej >

08-08-2016 23:02

Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu na GPW

Czytaj więcej >

05-08-2016 09:37

Informacja nt. rejestracji akcji serii C Airway Medix S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Czytaj więcej >

05-08-2016 09:22

Podsumowanie emisji akcji serii D

Czytaj więcej >

28-07-2016 22:56

Korekta raportu bieżącego 22/2016 w zakresie informacji nt. oświadczenia Akcjonariusza Spółki

Czytaj więcej >

27-07-2016 23:33

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Czytaj więcej >

22-07-2016 23:06

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

Czytaj więcej >

22-07-2016 23:00

Zawarcie umowy objęcia akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Czytaj więcej >

21-07-2016 22:34

Uchwała Zarządu Airway Medix S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiana Statutu Spółki w tym zakresie

Czytaj więcej >

19-07-2016 23:15

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

13-07-2016 21:51

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu

Czytaj więcej >

05-07-2016 13:56

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

Czytaj więcej >

30-06-2016 09:59

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

Czytaj więcej >

13-06-2016 22:42

Uzupełnienie dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

10-06-2016 10:05

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Czytaj więcej >

06-06-2016 17:06

Podsumowanie emisji akcji serii C

Czytaj więcej >

02-06-2016 16:59

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

01-06-2016 20:20

Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Czytaj więcej >

01-06-2016 20:16

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

31-05-2016 17:34

Informacja nt. emisji akcji serii C

Czytaj więcej >

25-05-2016 11:17

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

Czytaj więcej >

25-05-2016 10:12

Zawarcie pomiędzy Adiuvo Investments S.A. a Airway Medix S.A. umowy inwestycyjnej

Czytaj więcej >

23-05-2016 12:49

Informacja nt. akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Airway Medix S.A. w dniu 19 maja 2016 r.

Czytaj więcej >

19-05-2016 23:27

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 19 maja 2016 r.

Czytaj więcej >

19-05-2016 23:08

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B spółki Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

19-05-2016 23:04

Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

19-05-2016 22:59

Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki

Czytaj więcej >

18-05-2016 21:52

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy znajdującej się w porządku obrad walnego zgromadzenia

Czytaj więcej >

22-04-2016 22:17

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

07-04-2016 00:00

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Czytaj więcej >

05-04-2016 19:48

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.03.2016

Czytaj więcej >

01-03-2016 22:04

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

01-09-2015 12:12

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.08.2015

Czytaj więcej >

29-07-2015 16:43

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

06-07-2015 12:26

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.06.2105 roku

Czytaj więcej >

02-06-2015 16:59

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

27-05-2015 11:01

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21.05.2105 roku

Czytaj więcej >

24-04-2015 15:19

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Czytaj więcej >

12-12-2014 00:00

Uzyskanie dostępu do ESPI

Czytaj więcej >